PRAKTISKE OPPLYSNINGAR:                                       

 

Frammøte:     Ved ungdomshuset Aldaheim, ca 1,5 km syd for Olden sentrum.

Følg skilting for parkering.

 

Garderobe:    I ungdomshuset. Det er ikkje dusjar i dette bygget.

Gi beskjed på førehand dersom ein ønskjer dusj.

 

Alder for gutar og jenter :   Deltakarane i begge desse klassane må vere i alderen 11-16 år (fødselsår 2002-2007), men samla alder skal ikkje overstige 67 år.

                        Skriv deltakarane sin alder og fødselsår på påmeldinga.

 

Premiering:    Det er sett opp vandrepokal som må vinnast 3 gongar. Elles vanleg premiering til beste 1/3. Individuelle medaljar til 3 beste lag i kvar klasse.

 

Startkontingent:   Kr 500,- pr påmeldt lag. Kontingenten blir redusert med kr 100.- pr ekstra lag

i kvar klasse.  Kontonummer  3770 20 32211.

 

Billettar:         Det blir ikkje teke inngangspengar. Laga  får utdelt program i lag med startnummera. Programmet gjeld som lodd i lotteri med trekning etter stafetten.

                                  

Deltakarnamn:  Ver vennleg og før opp namn og alder på deltakarane på påmeldingslista.

Vi vil gjerne ha dei med i programmet. Dersom det blir endringar på lagoppstillinga, så gi beskjed i speaker-bua før start.

 

Påmelding:    Denne kan sendast på E-post til:

 

                           geflaa@online.no

 

                                      innan tysdag 17. april.

 

 

Ver snill å holde fristen slik at vi får laga og namna inn i programmet!

 

 

Hjerteleg velkomne til den 64. Oldestafetten 22. april !

 

 

 

Olden 18.03.18

 

 

For stafettnemnda, Olden idrettslag

 

Geir Flåten

Tlf: 90 70 50 26

Levert av IdrettenOnline