Gruppestyret Idrettsskulen

Leiar: Silje Åsnes Skarstein

Terese Sunde

Fride Kvamme

Kristin Blindheim