Oldestafetten er ein tradisjonsrik terrengstafett som går av stabelen 22. april. Den vart skipa i 1955 og stafetten i 2019 er såleis nummer 65 i rekka. Stafetten har endra seg med tida og består no av klassane "gutar", "jenter", "open klasse", "veteran", "damer" og "herrar". Stafetten har også ein ministafett for born mellom 6-10 år.