Gruppestyret Fjelltrimmen

Leiar: Caroline Lindvik Gjerde

Anders Bruvoll

Osvald Olsen

Sissel Sunde

Hilde Gjerde