Frammøte: Ved ungdomshuset Aldaheim, ca 1,5 km syd for Olden sentrum.


Følg skilting for parkering.


Garderobe: I ungdomshuset. Det er ikkje dusjar i dette bygget.


Gi beskjed på førehand dersom ein ønskjer dusj.


Alder for gutar og jenter : Deltakarane i begge desse klassane må vere i alderen 11-16 år (fødselsår 2003-2008), men samla alder skal ikkje overstige 67 år. Skriv deltakarane sin alder og fødselsår på påmeldinga.


Premiering: Det er sett opp vandrepokal som må vinnast 3 gongar. Elles vanleg premiering til beste 1/3. Individuelle medaljar til 3 beste lag i kvar klasse.


Startkontingent: Kr 500,- pr påmeldt lag. Kontingenten blir redusert med kr 100.- pr ekstra lag i kvar klasse. Kontonummer 3770 20 32211.


Billettar: Det blir ikkje teke inngangspengar. Laga får utdelt program i lag med startnummera. Programmet gjeld som lodd i lotteri med trekning etter stafetten.


Deltakarnamn: Ver vennleg og før opp namn og alder på deltakarane på påmeldingslista. Vi vil gjerne ha dei med i programmet. Dersom det blir endringar på lagoppstillinga, så gi beskjed i speaker-bua før start.


Påmelding: Denne kan sendast på E-post til:
geflaa@online.no innan tysdag 23. april.


Ver snill å holde fristen slik at vi får laga og namna inn i programmet!


Hjerteleg velkomne til den 65. Oldestafetten 28. april !


For stafettnemnda, Olden idrettslag
Geir Flåten
Tlf: 90 70 50 26