Gruppestyret Friidrett

Mette Hansen

Sondre Guddal Muri

Jostein Gjerde

Kari Alsaker

Caroline Lindvik Gjerde