På årsmøtet 14.12.15 vart det bestemt følgande:

- Kun medlemmer vert premiert

- I aldersgruppa 0-10 år vert det premiert frå 4-10 år, med pokal

- i aldersgruppa 11-16 år vert det premiert med pokal

- gavekort til 1,2 og 3.plass vaksne

- pokal til barna som har besøkt alle postane