Etter grundige vurderingar finn vi at det er mogleg å gjennomføre Skarsteinsetra Opp sin konkurranseklasse løp 100% i samsvar med gjeldande smittevernreglar. Dette grunna brei trase og endring til intervallstart. Vi ber alle respektere reglane om hygiene og minst ein meter avstand til ein kvar tid før, under og etter løpet. Det vil vere plass til maksimalt 150 deltakarar og påmelding vil verte stoppa om vi skulle nå denne grensa. 

Skarsteinsetra Opp er ein unik motbakkekonkurranse der løparane startar i Olden sentrum og konkurrerer om å kome raskast opp til Skarsteinsetra. Løypa er 4,6 km og har ei stigning på 400 høgdemeter. Underlaget er asfalt i knappe 2 km, deretter grusveg og traktorveg. Konkurranseklasse frå 13 år.  

Pengepremiar for løyperekord dame og herre, samt beste tid gut, jente, dame og herre.


Praktisk informasjon:

Laurdag 12. september 2020 - Start i Olden sentrum mellom Bunnpris og Yris Kafe

Intervallstart løp frå kl 13:00

https://www.facebook.com/SkarsteinsetraOpp/ 

Påmelding:

Frist : 10.09.2020 kl 23:59. NB! Ingen moglegheit for etteranmelding i 2020.

Påmelding konkurranseklassar via skjema under fana "påmeldingskjema" på www.oldenil.no.

Alternativt: Odd Kjetil Tonning tlf: 481 67 062, e-post: olden@outlook.com. Husk å gje opp namn, telefon, klasse, fødselsår og klubb.

Startkontingent til Olden IL, kontonr 3770 20 32211:

Kr 250 ved påmelding. G/J 13-14 år kr 100. Familie kr 350. Ingen kontant betaling på start.

NB! Lisens: forsikringsordning som gjeld løpsklassane. Alle som ikkje har betalt heilårslisens til Norges friidrettsforbund må betale eingongslisens i tillegg til startkontingenten. Eingongslisens kr. 30,-. Betalast saman med startkontingenten til Olden IL.

Startnummer hentast i startområdet.

Klassar:

J/G: 13-14år,

D/H: 15-17år, 18-20år, 21-29år, 30-39år, 40-49år, 50-59år, 60-69år, 70+

Grunna restriksjonane i smitevernreglane vil det ikkje verte sykkelklasse eller organisert trimklasse i år. Det vil heller ikkje verte premieutdeling eller kiosk på setra. 

Premiering:

• Kr 3.000 for løyperekordar (ikkje i G/J 13-14år)

• Kr 1.500 til beste tid G/J/D/H

Parkering i sentrum. Vennligst ikkje parker langs løypetraseen